Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTNT THCS Quế Phong

Bản Na Cày, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong